DŽIUGU KARTU PER PASAULĮ: 60 METŲ VILNIUJE

Comments

        Aplankėm daug mokyklų,  susipažinom, pasidalinom informaciją. Konkurso šūkis :" Būkime kartu,  eikime kartu,  kurkime kartu naują pasaulį, nauja žmoniją, naują Žemę, kurioje svаjojame būti"

        Посетили много школ, познакомились, поделились информациией . Девиз конкурса :"Будем вместе ,пойдем рядом ,вместе создадим новый мир, новых людей, новую Землю,  на которой мечтаем жить"

        Byliśmy z wizytą w wielu szkołach. Zapoznaliśmy się, podali informację. Hasło konkursu :" Będziemy razem , pójdźmy razem  ,utworzymy wspólnie nowy świat,   nowych ludzi,  nowq Ziemię, o której marzymy."

         Naujas ir senas pasaulis

Старый и новый мир. Сосуществование. Bycie razem. Egzistavimas kartu.

Peržiūrekite rekomendcinę medžiagą . Čia rasite tik mažą dalelytę mūsų Naujosios Vilnios istorijos. Prisiminkime ir pasvajokime...

Просмотрите рекомендационный материал. Здесь только маленькая частичка истории Новой Вильни. Вспомним и помечтаем.

Zwróćcie się do materiałów rekomendowanych. Odnajdziecie tylko małą cząstkę historii Nowej Wilejki.  Przypomnijmy i pomarzmy...

            

                                         KONKURSO „DŽIUGU KARTU PER PASAULĮ: 60 metų Vilniuje

 

                                                                                 NUOSTATAI

 

                                                                                          I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 Konkurse gali dalyvauti 7-10 klasių moksleiviai, besidomintys visomis gyvenimo sritimis bei jų įtaka į būsimos karjeros kūrimą.

2. Konkurso šūkis: „Būkime kartu, eikime kartu, kurkime kartu naują pasaulį, naują žmoniją, naują Žemę, kurioje svajojame būti“.

3. Komandą sudaro 7 atstovai. Registruojantis reikia nurodyti komandos pavadinimą ir komandos narių vardus, pavardes bei kapitono vardą, pavardę.

4. Dalyvių paraiškos priimamos  pateikus jas elektroniniu paštu: halbora@mail.ru. Tel pasiteiravimui: 8 647 74 763.

5. Konkurso data ir trukmė: 2017-12-14 d. (ketvirtadienis) 14.00-17.00 val.

6. Konkurso vieta: Naujosios Vilnios Kultūros Centras

                                II KONKURSO TEMOS

Sudarys mokiniams galimybę atskleisti socialines, kultūrines ir bendrąsias kompetencijas, giliau pažinti Naujosios Vilnios istoriją.

Darbas projekte skatins kūrybiškumą, saviraišką, toleranciją,  motyvuos jaunimą iš Naujosios Vilnios bendradarbiauti ir toliau Lietuvos labui.

                                       TEMOS

  1. Rokantiškių pilies istorija ir dabartis( Kunigaikščiai Alšiai, Pacai, Goštautai, karalienė Bona Sforca, kar Waza IY)
  2. Geležinkelis Vilna -Peterburgas per Lipava( Liepoja ).1862- 1871. Jo reikšmė rajonui
  3. 1905 ? Miesto Novo Vilejsk teisių gavimas. Ekonominis vystimas
  4. Knygų apie Naujosios Vilnios istorijąš Trumpas interpretavimas
  5. Kūrybiškumas  architekto ir režisieriaus darbe (pagal filmą "šv Kazimiero bažnyčios istorija")
  6. Tautinis memorialinis paveldas- mūsų kapinės  ( buvo 8)
  7. „Modernumas“ . Foto Paradoksas. Atskleisti savitą požiūrį apie meną-paradoksą
  8. Mūsų tradicinės šventės. Kokios? Pagal foto atspėti. Ar verta bendradarbiauti? Jūsų požiūris į kultūrų įvairovę ir multitautiškumą
  9. Tada ir dabar.  Senų nuotraukų albumo interpretavimas.
  10. Aš aktyvus,  kūrybiškas ES pilietis. Mano Naujosios Vilnios vizija.

Pagarbiai, Halina Boravska, projekto vykdytoja

Tel +370 647 74763

REKOMENDACINE MEDŽIAGA KONKURSUI                

https://www.kulturinissvietimas.lt/en/konkursas

     Jau paruošti prizai I mokyklinio turo aktyviausiams dalyviams. O II turo dalyviai ištrūks iš ūžiančio miesto ir pasiners į istorijos ir gamtos prieglobstį. Jie pažins tai, kas yra arti- gražiąsias Vilniaus rajono apylinkes su jų istorine dvasia, paslaptimis ir legendomis.

Prizai
Prizai

Prizai

   Kadangi Naujoji Vilnia multinacionalinis ir daugkultūrinis rajonas,  projekte dalyvaus ir baltarusai. В гимназии Ф. Скорины нас познакомили с выставкой книг, посв. 500 тию БИБЛИИ Ф Скорины.  Podczas wizyty w białoruskim gimn podziwiwliśmy starodruki z okazji 500 lecia  BIBLII F. Skoryny

Skorina

 

BIBLII F.Skoryny                           . Skorina

Skorina

  skorina                                    Skorina

 

Skoryna

Skorina

Skorina